Xem danh sách lớp dạy kèm mới nhất của Trung tâm tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tuyengiasugiaovien24.7/

THÔNG BÁO CỦA SỞ GIÁO DỤC TPHCM 
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 441 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 19/08/2021 đến hết ngày 18/09/2021
– Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.